banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
banner-dh-vuot-can-cung-me-01.jpg
trong-2.jpg
Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2021

Vui lòng tải file đính kèm

Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2020

Xem file đính kèm

506251164-612x612.jpg
Quyết định về việc kiện toàn thành viên Hội đồng đạo đức

Quyết định về việc kiện toàn thành viên Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Bệnh viện Từ Dũ

O6Q3CC0.jpg
Chỉ số chất lượng bệnh viện năm 2017

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

4181.jpg
Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2017

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

DSC_1873_1.jpg
19 Khuyến cáo của Sở y tế

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Logotudu.jpg
Thông báo tặng sách cũ cho nhân viên bệnh viện Từ Dũ

Để chuẩn bị cho kế hoạch thanh lý các đầu sách cũ tại Thư viện, được sự đồng thuận của  lãnh đạo bệnh viện, Phòng Quản lý chất lượng sẽ triển khai tặng một số đầu sách ngoài chuyên môn (tiểu thuyết – có danh sách đính kèm ) cho nhân viên của bệnh viện. Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng QLCL (Lầu 3 khu D gặp Hồng Châu) trước ngày 28/8/2015.

Logotudu.jpg
Khuyến cáo Công Nghệ Thông Tin

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm

Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1132 /QĐ-BVTD ngày 10 tháng 11 năm 2010 của Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ)