banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
Kỹ thuật đếm mạch

Theo dõi mạch nhằm phát hiện những dấu hiệu bất thường giúp chẩn đoán bệnh và xử trí kịp thời những tai biến có thể xảy ra.

Kỹ thuật mang găng vô khuẩn và tháo găng nhiễm

Tiếp xúc với vùng, dụng cụ vô khuẩn (trước khi thăm khám, thực hiện thủ thuật).

OBBPMP0.jpg
Kỹ thuật rửa tay phẫu thuật

– Rửa tay là phương pháp hiệu quả nhất để ngăn ngừa sự lan truyền vi khuẩn.

– Giảm nguy cơ nhiễm khuẩn bệnh viện cho người bệnh và nhân viên y tế.

 

Kỹ thuật rửa tay thủ thuật
Kỹ thuật rửa tay bằng dung dịch cồn

Rửa tay là phương pháp hiệu quả nhất để ngăn ngừa sự lan truyền vi khuẩn qua đôi bàn tay nhằm làm giảm nguy cơ nhiễm khuẩn bệnh viện cho người bệnh và nhân viên y tế.

Kỹ thuật rửa tay thường quy

Rửa tay là phương pháp hiệu quả nhất để ngăn ngừa sự lan truyền vi khuẩn qua đôi bàn tay nhằm làm giảm nguy cơ nhiễm khuẩn bệnh viện cho người bệnh và nhân viên y tế.

12