banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

Tư vấn

Hỏi - 28/04/2014
Thưa bác sĩ, em xem trong bảng giá dịch vụ của bệnh viện thấy có 2 mục : sanh thường (nữ hộ sinh ) và sanh thường ( bác sĩ), đây là giá của sanh dịch vụ hay là sanh thường không dịch vụ ạ? Nếu sanh thường thì có được đặt phòng dịch vụ không ạ? Nếu sanh dịch vụ mà em không quen bác sĩ nào thì bệnh viện sẽ giới thiệu bác sĩ khoa sanh cho chọn hay sao? ( Bác sĩ khoa sanh có phải là bác sĩ trực không ạ?) . Mong bệnh viện nhanh phản hồi giúp em ạ. Em cảm ơn rất nhiều
Trả lời
Chào bạn,

Cảm ơn bạn đã có câu hỏi gởi đến diễn đàn bệnh viện Từ Dũ. Bạn tham khảo bảng giá trên trang Web bệnh viện sẽ có phần giá thu tại Phòng sanh thường và giá thu tại Phòng sanh dịch vụ. Tại Phòng sanh dịch vụ, sẽ có giá sanh thường (do nữ hộ sinh sanh hoặc bác sĩ sanh). Bạn sanh thường, bệnh viện vẫn giải quyết khi bạn đăng ký phòng dịch vụ sau sanh. Nếu bạn chọn sanh dịch vụ mà bạn không quen bác sĩ, bạn không nên quá lo lắng vì nữ hộ sinh, bác sĩ trực tại Khoa sanh sẽ theo dõi cuộc đẻ để đảm bảo an toàn sức khỏe cho mẹ và bé.

Chúc bạn vui, khỏe

CNHS. Thái Thị Lệ Thu
Phòng Điều dưỡng - Bệnh viện Từ Dũ