banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

28/04/2021

Bệnh viện Từ Dũ với qui trình phòng chống dịch hiệu quả và kịp thời

Ngày 26 tháng 04 năm 2021, Bệnh viện Từ Dũ ghi nhận 02 trường hợp nhập cảnh trái phép. Bệnh viện đã kích hoạt đáp ứng nhanh điều tra dịch tễ, thông tin đến Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, tăng cường truyền thông các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, sẵn sàng triển khai các biện pháp phòng chống dịch khi có ca nhập cảnh trái phép.

Hai trường hợp nhập cảnh trái phép đến điều trị tại bệnh viện đã có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa nghiêm túc, các nhân viên y tế của bệnh viện Từ Dũ tiếp xúc với hai trường hợp này đều có kết quả xét nghiệm âm tính. 

Hoạt động của bệnh viện vẫn liên tục và bình thường.