banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

01/07/2022

Hội thi Điều dưỡng – Hộ sinh giỏi bệnh viện Từ Dũ năm 2022

Hội thi Điều dưỡng - Hộ sinh giỏi dường như đã trở thành một sự kiện, một sân chơi hằng năm của lực lượng Điều dưỡng, Hộ sinh tại Bệnh viện Từ Dũ.

Ngày nay để xây dựng được hình ảnh người Điều dưỡng, Hộ sinh chuyên nghiệp, không chỉ là những nhân viên y tế với đôi bàn tay thuần thục, mà cần phải được trang bị những kỹ năng mềm, cập nhật kiến thức xã hội để có một cái nhìn và cách ứng xử tinh tế, sâu sắc hơn đối với khách hàng & đồng nghiệp.

Với mong muốn củng cố kiến thức chuyên môn, cập nhật các quy trình, quy định liên quan đến công tác chăm sóc người bệnh nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, sự hài lòng của người bệnh và thân nhân, bệnh viện Từ Dũ tổ chức Hội thi Điều dưỡng – Hộ sinh giỏi năm 2022.