banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

22/03/2022

Thông tin về Lễ mở thầu thuốc tại Bệnh viện Từ Dũ

Sáng ngày 22 tháng 3 năm 2022, Bệnh viện Từ Dũ đã tổ chức Lễ mở thầu các gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm thuốc năm 2021 - 2022.

Tham dự buổi mở thầu có đại diện Sở Y tế, Thanh tra Sở Y tế, lãnh đạo Bệnh viện và đại diện của các nhà thầu. Buổi mở thầu được bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút và kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày.

Tham gia gói thầu thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị có 04 nhà thầu và tham gia gói thầu thuốc generic có 68 nhà thầu.

 Hình ảnh của buổi mở thầu sáng ngày 22 tháng 3 năm 2022 tại Bệnh viện Từ Dũ: