banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
banner-dh-vuot-can-cung-me-01.jpg
trong-2.jpg

09/12/2016

Lưu hình ảnh, chứng cứ người bệnh trong hồ sơ bệnh án nội trú và ngoại trú

* Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm