banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
banner-dh-vuot-can-cung-me-01.jpg
trong-2.jpg

05/03/2013

Tờ trình về việc Dự trù hàng hóa cho các Khoa/phòng

Kính gửi: Khoa/Phòng

 

 Thực hiện chỉ đạo của ban Giám Đốc về việc dự trù thiết bị y tế, thiết bị vi tính và thiết bị hành chánh (gọi chung là hàng hóa) cho các Khoa/phòng tại Bệnh viện.

* Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm.