banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
banner-dh-vuot-can-cung-me-01.jpg
trong-2.jpg
logo-maubvtd.jpg
Quy chế bổ nhiệm và Tiêu chuẩn Chức danh viên chức lãnh đạo, quản lý năm 2020

Xem nội dung đính kèm

logo-maubvtd.jpg
Quy chế bổ nhiệm và Tiêu chuẩn Chức danh viên chức lãnh đạo, quản lý năm 2020

Xem nội dung đính kèm

van-ban.jpg
Mẫu Hồ sơ Bổ nhiệm - Bổ nhiệm lại

Vui lòng xem file đính kèm

thong-bao-1.jpg
Thông báo về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2019 của bệnh viện Từ Dũ

Xem file đính kèm

ket-qua-phong-van.jpg
Thông báo kết quả phỏng vấn vòng 2

Thông báo kết quả phỏng vấn vòng 2 và Dự kiến danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2019

interview.jpg
Danh sách ứng viên tham dự phỏng vấn vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức 2019

Xem file đính kèm

xet-tuyen.jpg
Thông báo triệu tập

Thông báo triệu tập ứng viên đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức

hop-tac.jpg
Thông báo về tạm hoãn thực hiện Kế hoạch Xét tuyển viên chức năm 2019

 Tạm hoãn thực hiện Kế hoạch Xét tuyển viên chức năm 2019

O6JTUC0.jpg
Thông báo và Mẫu hồ sơ dự tuyển viên chức năm 2019

Thời gian nhận phiếu đăng ký: từ 17/02/2020 đến hết ngày 17/03/2020

- Sáng: từ 8h30 - 11h

- Chiều: 13h30 - 15h30

08231842_O6V2M90.jpg
Quyết định về ban hành Quy định quản lý viên chức, người lao động tại BVTD đi nước ngoài

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm.