banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
banner-dh-vuot-can-cung-me-01.jpg
trong-2.jpg
10402596_O6V2M90.jpg
Thông báo về triển khai nhận hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Luật tố cáo (số 03-2011-QH13)

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm

Luật khiếu nại (số 02/2011/QH13)

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm

auction-hammer-icon.jpg
Luật viên chức (số 58/2010/QH12)

Nội dung chi tiết vui lòng bạn tải file đính kèm

auction-hammer-icon.jpg
Luật Khám bệnh, chữa bệnh (số 40/2009/QH12)

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm

auction-hammer-icon.jpg
Nghị định Quy định chi tiết thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về một số biện pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá (77/2013/NĐ-CP)

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm

auction-hammer-icon.jpg
Bộ luật lao động

Nội dung chi tiết vui lòng bạn tải file đính kèm

auction-hammer-icon.jpg
Luật Biển Việt Nam

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm

auction-hammer-icon.jpg
Luật Công Đoàn (sửa đổi năm 2013)

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm

auction-hammer-icon.jpg
Đề án 41

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm