banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
banner-dh-vuot-can-cung-me-01.jpg
trong-2.jpg
Qui định việc phân loại phẫu thuật, thủ thuật và định mức nhân lực trong từng ca phẫu thuật, thủ thuật

Thông tư 50/2014/TT-BYT, ngày 26/12/2014

Thông tư Quy định chuyển tuyến giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật BHYT

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm

auction-hammer-icon.jpg
Thông tư 40/BYT về việc thông báo kết quả nhiễm HIV

Nội dung chi tiết vui lòng bạn tải file .pdf.

auction-hammer-icon.jpg
Quyết định số 2554/QĐ-BYT ngày 19/07/2011 ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh Tay - Chân - Miệng

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Y tế; Xét biên bản họp ngày 16/6/2011của Hội đồng chuyên môn sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh tay-chân-miệng; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh - Bộ Y tế,

auction-hammer-icon.jpg
Quyết định 2078/QĐ-BYT ngày 23/06/2011 ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị cúm mùa

QUYẾT ĐỊNH: VỀ VIỆC BAN HÀNH HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ CÚM MÙA

auction-hammer-icon.jpg
Hướng dẫn việc kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23/11/2009; Bộ Y tế hướng dẫn kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh như sau:

auction-hammer-icon.jpg
Luật khám, chữa bệnh

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật khám bệnh, chữa bệnh.