banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
banner-dh-vuot-can-cung-me-01.jpg
h02.jpg
HN Giao ban công tác chỉ đạo tuyến và sinh hoạt khoa học 6 tháng đầu năm 2016

Bệnh viện Từ Dũ là bệnh viện đầu ngành về sản Phụ Khoa được Bộ Y Tế giao nhiệm vụ giám sát và hỗ trợ cho 32 tỉnh thành phía Nam Từ Đà Nẵng đến Cà Mau.

Logotudu.jpg
Thay đổi hội trường giao ban cụm các tỉnh Duyên Hải Miền Trung và Tây Nguyên
Logotudu.jpg
HN Tổng kết Đề án đào tạo cô đỡ thôn bản người dân tộc thiểu số

Sau 10 năm triển khai đề án Đào tạo cô đỡ thôn bản người dân tộc thiểu số, Bệnh viện Từ Dũ đã đào tạo được 15 khóa đào tạo cơ bản với tổng cộng 841 cô đỡ thôn bản và 5 khóa đào tạo nâng cao với 131 cô đỡ thôn bản cho các tỉnh phía Nam, đặc biệt là các tỉnh miền Trung và Tây nguyên.

Article_6413
Giao ban Chỉ đạo tuyến

Nhằm chuẩn bị tốt cho công tác Chỉ Đạo Tuyến năm 2010 được sự đồng ý của Vụ Sức khỏe – Bà mẹ – Trẻ em – BYT, ngày 4.3.2010 Bv Từ Dũ phối hợp Văn phòng II – BYT tổ chức giao ban đầu năm công tác Chỉ Đạo Tuyến.

Logotudu.jpg
Chương trình đào tạo 500 cô đỡ thôn bản người dân tộc thiểu số

Đào tạo, hỗ trợ tuyến trước là một trong 7 nhiệm vụ quan trọng của bệnh viện Từ Dũ. Nhằm giảm tỉ lệ tai biến sản khoa, giảm tử vong mẹ và tử vong sơ sinh tại vùng dân tộc thiểu số.

Article_6224
Bế giảng khóa III - Đào tạo cơ bản Cô đỡ thôn bản người dân tộc thiểu số

Dự án “Đào tạo 500 cô đỡ thôn bản người dân tộc thiểu số” do Bệnh viện Từ Dũ phối hợp Công ty GlaxoSmithkline đã hoàn tất giai đoạn I và đã ký kết giai đoạn 2 vào ngày 2/1/2008. Mục tiêu của giai đoạn 2 là đến hết 2010 Bệnh viện Từ Dũ sẽ đào tạo thêm 240 CĐTB mới (khoá 6 tháng) và 240 CĐTB nâng cao (khoá 3 tháng).

Article_6198
Thông tin về đợt giám sát đột xuất các tỉnh phía Nam

Từ ngày 05 - 07/01/2010, Bệnh viện Từ Dũ tổ chức đợt giám sát đột xuất các tỉnh Cà Mau - Hậu Giang - Cần Thơ - An Giang, do Bs. CKII. Phạm Việt Thanh - Phó Vụ trưởng Vụ SKBMTE, giám đốc bệnh viện Từ Dũ làm trưởng đoàn.

Article_5128
Giám sát hỗ trợ hoạt động của Cô đỡ thôn bản người dân tộc thiểu số tại Quảng Trị

Đào tạo hỗ trợ tuyến trước là một trong 7 nhiệm vụ quan trọng của Bệnh viện Từ Dũ. Đối tượng đào tạo rất đa dạng, từ bác sĩ, nữ hộ sinh, sinh viên, học viên sau đại học… Từ năm 1997, Bệnh viện Từ Dũ đã chủ động đầu tư và tìm nguồn tài trỡ cho việc đào tạo Cô đỡ thôn bản người dân tộc thiểu số dành cho người dân vùng sâu vùng xa với tập tục sanh tại nhà rất phổ biến.