banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
banner-dh-vuot-can-cung-me-01.jpg

29/07/2011

Thay đổi hội trường giao ban cụm các tỉnh Duyên Hải Miền Trung và Tây Nguyên

Kính gửi:    
   • Lãnh đạo Vụ Sức Khỏe Bà mẹ - Trẻ em- Bộ Y Tế
   •  
   • Lãnh đạo Cơ quan đại diện Bộ Y tế tại TP. Hồ Chí Minh
   •  
   • Ban giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng I
   •  
   • Ban Giám Đốc Sở  Y tế các tỉnh Duyên Hải Miền Trung và Tây Nguyên
   •  
   • Ban Giám Đốc TT CSSKSS 13 tỉnh Duyên Hải Miên Trung và Tây Nguyên
   •  
   • Đại diện Ban giám đốc Bs trưởng khoa sản, Bs khoa nhi BV Đa khoa 13 tỉnh Duyên Hải Miền Trung, và Tây Nguyên
   •  
   • Ban Giám đốc, Đại diện khoa sản, BV Bắc Bình Thuận, BV Nam Bình Thuận, BV TW Núi Thành Quảng Nam,BVĐKKV Miền Núi Phía Bắc Quảng Nam Bv ĐKKV 333 ĐắkLắk, BV II Lâm Đồng, BV ĐKKV Ngọc Hồi Kontum, Bv ĐKKV Yunpa, Bv ĐKKV An Khê Gia Lai, BV ĐKKV Phú Phong Bình Định,
   •  
   • Đại diện khoa sản, khoa nhi BVĐK, Đội CSSKSS các huyện Tp Đà Nẵng
Theo nội dung công văn 1508 /CĐT –BVTD ngày 17/6/2011 Bệnh viện Từ Dũ tiến hành Sơ kết công tác Chỉ đạo tuyến 6 tháng đầu năm 2011, đồng thời tổ chức Sinh hoạt khoa học chuyên nghành sản phụ khoa và nhi khoa cho  các tuyến thuộc các tỉnh, Duyên Hải Miền Trung và Tây Nguyên tại Hội trường Trường Trung Học Y Tế Tp Đà  Nẵng. Tuy nhiên vì các yếu tố khách quan Ban tổ chức thông báo đến quí đại biểu về việc thay đổi Hội trường tổ chức Hội nghị như sau:

Địa điểm cũ theo thư mời:

Hội trường Trường Trung Học Y Tế Tp Đà Nẵng
Số 99 Hùng Vương – Tp Đà Nẵng

Địa điểm mới sẽ diễn ra  hội nghị như sau:

Hội trường khách sạn Công đoàn Thanh Bình Tp Đà Nẵng
Số 02 Ông Ích Khiêm – Tp Đà Nẵng

 
Nhằm hỗ trợ công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị các đơn vị khẳng định sự tham dự bằng danh sách cụ thể gửi đến Ban tổ chức bằng văn bản hoặc/và bằng thư điện tử trước ngày 22/07/2011 theo địa chỉ:
 
CN. Huỳnh Thị Thanh Giang - Phòng Chỉ đạo tuyến - Bệnh viện Từ Dũ
284 Cống Quỳnh, quận I, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: (08) 54 042 814                        ĐTDĐ: 0989 989 506            Fax: +84 - 8 - 5404 2814
Email: cdt_bvtudu@yahoo.com

Rất mong nhận được sự hợp tác của quý cơ quan, đơn vị. 
Trân trọng, 

                          

       

 

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC
(đã ký)


TS. BS. Huỳnh Thị Thu Thủy

         

 

 
Files đính kèm