banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
banner-dh-vuot-can-cung-me-01.jpg
12088188_974146359290365_7842873941274481378_n.jpg
Những thủ tục cần thiết khi thăm Làng Hòa Bình

Bệnh viện Từ Dũ: 028 54042 829 (số nội bộ 246 hoặc 303)
Làng Hòa Bình: 08 5404 2959
Thời gian: thứ 2 – thứ 6, 7 giờ 30 - 11 giờ, 13 giờ - 16 giờ