banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
banner-dh-vuot-can-cung-me-01.jpg
trong-2.jpg
gdpl2.jpg
Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2018

Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng Nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

bao-cao.jpg
Mẫu báo cáo sau khi đi nước ngoài
bao-cao.jpg
Mẫu báo cáo của Đảng viên đi nước ngoài
du-lich-an-toan.jpg
Đơn xin đi nước ngoài - Đảng viên
du-lich-an-toan.jpg
Đơn xin phép đi du lịch - VC NLĐ
O6V2M90.jpg
Mẫu đơn xin nghỉ phép

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm

4181.jpg
Sơ yếu lý lịch viên chức

Mẫu SYLLVC ban hành kèm theo Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ

10402596_O6V2M90.jpg
Hồ sơ du lịch việc riêng

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

O6Q3CC0.jpg
Hướng dẫn làm chứng chỉ hành nghề y (Cập nhật mẫu mới năm 2017)

Nhằm tạo thuận lợi cho nhân viên có chuyên môn Y của bệnh viện thực hiện làm hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề, Phòng Tổ chức cán bộ hướng dẫn quy trình làm hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề Y cho nhân viên bệnh viện

O6TRVV0.jpg
Danh sách thi tuyển viên chức 2016

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm