banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
banner-dh-vuot-can-cung-me-01.jpg
trong-2.jpg
O6T8MJ0.jpg
Tiêu chí nâng lương thường xuyên và trước thời hạn của viên chức – người lao động tại bệnh viện Từ Dũ

- Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên;

- Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức;

- Không có thời gian nghỉ không lương và ốm đau kéo dài.

 

O6Q3CC0.jpg
Mẫu kê khai TS- TN theo thông tư 08/2013/TT-TTCP

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Logotudu.jpg
Bản khai tóm tắt thành tích cá nhân

Xét tặng kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân"

Đơn bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp
Logotudu.jpg
Hồ sơ đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp

Bản sao các văn bằng: bằng đại học, bằng phổ thông trung học, bằng trung cấp/cao đẳng, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học (bản sao có công chứng)

Logotudu.jpg
Mẫu báo cáo thành tích

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm

Logotudu.jpg
Hồ sơ bổ nhiệm - bổ nhiệm lại

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm

Logotudu.jpg
Mẫu báo cáo tóm tắt thành tích

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm

Logotudu.jpg
Mẫu lý lịch - M5

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm

Logotudu.jpg
Mẫu 1A - Đề án 41

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm