banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
banner-dh-vuot-can-cung-me-01.jpg
trong-2.jpg

08/12/2016

Tiêu chí nâng lương thường xuyên và trước thời hạn của viên chức – người lao động tại bệnh viện Từ Dũ

1. Tiêu chí nâng bậc lương thường xuyên:

Viên chức – người lao động công tác tại bệnh viện Từ Dũ và qua đánh giá đạt đủ tiêu chí sau đây trong suốt thời gian giữ bậc lương thì được nâng một bậc lương thường xuyên:

- Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên;

- Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức;

- Không có thời gian nghỉ không lương và ốm đau kéo dài.

2. Tiêu chí nâng bậc lương trước thời hạn

Viên chức – người lao động công tác tại bệnh viện Từ Dũ lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận (bằng văn bản), nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh (tính đến ngày 31 tháng 12 năm xét nâng bậc lương) và còn thiếu từ 1 tháng đến 12 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên, thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn so với thời gian quy định tương ứng với các mức khen thưởng sau:

- Được nhà nước phong tặng danh hiệu vinh dự: Anh hùng lao động và các danh hiệu vinh dự nhà nước khác (Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú, Kỷ niệm chương….):

- Được tặng thưởng huân chương các loại.

- Được bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

- Được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc.

- Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố.

- Được Bằng khen của UBND thành phố Hồ Chí Minh và đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở trong năm xét nâng lương trước thời hạn.

- Được Giấy khen của Sở Y Tế thành phố Hồ Chí Minh và đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở trong năm xét nâng lương trước thời hạn.

- Được tặng Kỷ niệm chương vì sức khỏe nhân dân.

- Được tặng Bằng khen trong các hoạt động Đảng, Đoàn thể.

- 02 năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Bệnh viện Từ Dũ thông báo đến toàn thể Viên chức – Hợp đồng lao động công tác tại bệnh viện Từ Dũ biết và thực hiện./.

                        GIÁM ĐỐC

                          (đã ký)

             ThS.BS Lê Quang Thanh

 

                           TRƯỞNG PHÒNG

                                   (đã ký)

                          BS.CK2. Trần Hữu Phúc