banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
banner-dh-vuot-can-cung-me-01.jpg

30/11/2011

Sinh hoạt KHKT - Thứ năm, 01/12/2011

Thời gian
: 14g00 ngày 01 tháng 12 năm 2011
Địa điểm
: Hội trường Giao ban - Bệnh viện Từ Dũ

Loãng xương và tuổi mãn kinh

                   TS. BS. Huỳnh Thị Thu Thủy

Calcim Corbiere

CTy Sanofi Aventis

Kính mời quí Bác sĩ, Dược sĩ, Nữ hộ sinh đến tham dự đầy đủ.