banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
banner-dh-vuot-can-cung-me-01.jpg

05/04/2012

Sinh hoạt KHKT - Thứ năm, 05/04/2012

Thời gian
: 14g00 ngày 05 tháng 04 năm 2012
Địa điểm
: Hội trường Giao ban - Bệnh viện Từ Dũ

Song thai: Hội chứng truyền máu trong song thai

BS. CKII. Bùi Thanh Vân
BS. Trần Nhật Thăng
BS. Phạm Thị Xuân Trang

Kính mời quí Bác sĩ, Dược sĩ, Nữ hộ sinh đến tham dự đầy đủ.