banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
banner-dh-vuot-can-cung-me-01.jpg

06/03/2012

Sinh hoạt KHKT - Thứ năm, 08/03/2012

Thời gian
: 14g00 ngày 08 tháng 03 năm 2012
Địa điểm
: Hội trường Giao ban - Bệnh viện Từ Dũ

Giới thiệu về "Vòng nâng tử cung"

                   CN. Tăng Xuân Hương - CTY CPTMĐT Hợp Nhất

Sử dụng vòng nâng pessary trong điều trị sa tạng chậu và tiểu không kiểm soát khi gắng sức

BS. CKII. Nguyễn Thị Vĩnh Thành

Kính mời quí Bác sĩ, Dược sĩ, Nữ hộ sinh đến tham dự đầy đủ.