banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
banner-dh-vuot-can-cung-me-01.jpg

18/06/2012

Sinh hoạt KHKT - Thứ năm, 14/06/2012

Thời gian
: 14g00 ngày 14 tháng 06 năm 2012
Địa điểm
: Hội trường Giao ban - Bệnh viện Từ Dũ

Chọn lựa biện pháp tránh thai cho các đối tượng đặc biệt

BS.CKII. Nguyễn Thị Kim Hoàng

Sót nhau sau hút thai và các yếu tố liên quan

ThS. BS. Nguyễn Thị Bích Ty


Kính mời quí Bác sĩ, Dược sĩ, Nữ hộ sinh đến tham dự đầy đủ.