banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
banner-dh-vuot-can-cung-me-01.jpg

30/09/2011

Sinh hoạt KHKT - Thứ năm, 22/09/2011

Thời gian
: 14g00 ngày 22 tháng 09 năm 2011
Địa điểm
: Hội trường Giao ban - Bệnh viện Từ Dũ

Chung tay đẩy lùi ung thư

                   Trung tâm Ung thư 115

Nhận định về u buồng trứng

BS.CKII. Nguyễn Bá Mỹ Nhi

Kính mời quí Bác sĩ, Dược sĩ, Nữ hộ sinh đến tham dự đầy đủ.