banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

13/06/2017

Kỹ thuật đếm mạch

I. MỤC ĐÍCH

Theo dõi mạch nhằm phát hiện những dấu hiệu bất thường giúp chẩn đoán bệnh và xử trí kịp thời những tai biến có thể xảy ra.

II. CHỈ ĐỊNH

– Tất cả người bệnh điều trị nội trú.

– Tất cả người bệnh điều trị ngoại trú: thực hiện thủ thuật, có bệnh lý nội khoa, có chỉ định của Bác sĩ.

III. CHUẨN BỊ

Người bệnh:

– Thông báo cho người bệnh biết trước.

– Hướng dẫn người bệnh nghỉ ngơi 15 phút trước khi đếm mạch.

Dụng cụ:

– Đồng hồ có kim giây.

– Phiếu theo dõi (sổ khám bệnh).

– Bút đỏ, bút xanh.

IV. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

  1. Báo và giải thích cho người bệnh.
  2. Hướng dẫn người bệnh nằm (ngồi) thoải mái tại giường 15 phút trước khi đếm mạch.
  3. Xác định vị trí mạch (thường ở vị trí động mạch quay), đặt nhẹ 3 ngón tay (không dùng ngón tay cái) lên động mạch.
  4. Đếm mạch trong một phút (thường đếm ở vị trí động mạch quay).
  5. Ghi nhận tần số, cường độ, nhịp điệu: đều hay không đều, mạnh hay yếu.
  6. Thông báo kết quả cho người bệnh.
  7. Ghi kết quả vào phiếu theo dõi (sổ khám bệnh) và kẻ đường biểu diễn vào phiếu theo dõi chức năng sống.
  8. Báo Bác sĩ ngay khi kết quả bất thường.

V. AN TOÀN NGƯỜI BỆNH

NGUY CƠ

PHÒNG NGỪA

Kết quả không chính xác.

- Cho người bệnh nghỉ 15 phút trước khi đếm mạch.
- Đếm mạch trọn 1 phút.