banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

Nhau bám mặt trước nhóm 3.

Hỏi - 15/04/2013
Chào bác sĩ. Vợ em mang thai tuần thứ 27, bác sĩ siêu âm chuẩn đoán như sau :

- Lượng nước ối : #23

- Vị trí nhau bám : mặt trước nhóm 3, bờ dưới bánh nhau tràn qua lõ trong cổ tữ cung, sang mặt sau, gần như đối xứng với mặt trước.

- Độ trưởng thành : 1.

- Chuẩn đoán : nhau tiền đạo type IV.

- Bát thường thai : chưa phát hiện bất thường. Xin hỏi bác sĩ như thế có nguy hiểm lắm không, vị trí nhau có thay đổi gì nữa không, lượng nước ối #23 là ít hay nhiều. Cám ơn bác sĩ.

Trả lời
Chào em

Vợ em có tình trạng Nhau tiền đạo- là một dạng của thai kỳ nguy cơ cao. Với tuổi thai là 27 tuần thì vị trí nhau bám có thể còn thay đổi (nhau được kéo lên về phái đáy tử cung khi tuổi thai lớn hơn). Tuy nhiên, vị trí nhau như em mô tả hiện tại thì khà năng nhau chuyển sang vị trí không tiền đạo là rất thấp. Em còn có tình trạng dư ối. Em nên đến khám tại Đơn vị Chẩn đoán Trước Sinh, BV Từ Dũ hoặc Bv Hùng vương, để được tư vấn cụ thể.


ThS. BS. Ngô Thị Yên
Khoa Khám bệnh - BV Từ Dũ