pregeu-pc-1440x164.jpg
banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

Nhờ bác sĩ tư vấn dùm em kết quả xét nghiệm sau có ảnh hưởng gì tới men và bé không

Hỏi - 22/05/2015
Kết quả xét nghiệm: *TPTTBMNV (HT tự động hoàn toàn) -WBC 7.01 (4-10)10^9/1 -Neu 67.9 (40-74) % -Lym 18.4 (25-45) % -Mono 10.9 (3-9) % -Eos 0.899 (0-7) % -Baso 1.93 (0-1.5)% -RBC 4.46 (3.9-5.4) 10^12/1 -Hb 12.3 (12.5-14.5) g/dl -Hct 38.2 (35-47) % -MCV 85.6 (83-92) fl -MCH 27.6 (27-32) pg -MCHC 32.2 (31-36) g/dl -RDW 15.1 _11.0-15.7) % -PLT 290 (150-400) 10^9/1 -MPV 8.39 (6.3-10.1) fl *Nhóm Máu AOB (Gelcard) O RHD (Gelcard) + *Miễn Dịch -Anti-HIV (Elisa) Âm Tính 0.33 (S/CO<1) -HBsAG (HPQ) Âm Tính 0.18 Âm:S/CO<1; Dương>=10 -Giang Mai (Elisa) Âm Tính 0.12 (S/CO<1)

hờ bác sĩ tư vấn dùm em kết quả xét nghiệm sau có ảnh hưởng gì tới men và bé không?

Trả lời
Chào em,

Các xét nghiệm của em đều trong giới hạn bình thường. Cụ thể: Không thiếu máu; không nhiễm HIV, Giang mai, Viêm gan SVB; nhóm máu O+.

Thân mến,

BS. CKII Trần Thị Nhật Thiên Trang
Khoa Chăm sóc trước sinh - BV Từ Dũ