banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

Siêu âm 4D ở tuần 22

Hỏi - 12/06/2015
Thưa bác sĩ, tính tại thời điểm này 12.06.2015 là em mang thai được 21 tuần. Vậy xin cho em hỏi, khi nào em mới làm siêu âm 4D được vì em tham khảo trên mạng là siêu âm 4D ở tuần 22 và 32.
Trả lời
Chào bạn,

Bạn có thể siêu âm 4D tốt nhất vào thời điểm 22-26 tuần.

Thân mến,

BS. CKII Trần Thị Nhật Thiên Trang
Khoa Chăm sóc trước sinh - BV Từ Dũ