banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

01/03/2018

Lễ kết nạp Đoàn thanh niên vào hàng ngũ Đảng Cộng Sản Việt Nam

CNHS. Lê Nguyễn Diệp Phương
P. Điều dưỡng

Đoàn BV Từ Dũ tự hào khi được chứng kiến giây phút kết nạp vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam của Đ/c Lý Lâm Thục Nguyên - Phó Bí thư Chi đoàn khối Phòng khám II bệnh viện Từ Dũ.

  1. -Thời gian: 01/03/2018
  2. -Địa điểm: Hội trường N318 - BVTD
  3. -Số lượng tham gia: 5