banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

03/03/2023

Lễ kết nạp Đảng viên mới năm 2023

Công tác bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp vừa là vinh dự vừa là nhiệm vụ quan trọng của Đoàn thanh niên nhằm bổ sung nguồn nhân lực mới cho Đảng.

Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Lãnh đạo Bệnh viện, công tác phát triển Đảng là đoàn viên thanh niên trong những năm qua đã có những bước chuyển biến tích cực. Nhờ đó đã có nhiều đoàn viên được Chi đoàn bồi dưỡng, giới thiệu được kết nạp đứng vào hàng ngũ của Đảng. Cụ thể gần đây nhất là đoàn viên Nguyễn Hoàng Uyên – Bí thư Chi đoàn Phòng khám II đã được Chi bộ Khoa Cấp cứu Chống độc tổ chức Lễ kết nạp đảng vào ngày 03/03/2023 ghi nhận quá trình phấn đấu của cá nhân đồng chí Uyên, cũng như sự quan tâm giúp đỡ của Cấp ủy Chi bộ, Chi đoàn Phòng khám II.