banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
banner-dh-vuot-can-cung-me-01.jpg

10/12/2021

Khoa Hậu phẫu

Chức năng

Khoa Hậu phẫu có chức năng thực hiện công tác chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật trong bệnh viện, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về tổ chức thực hiện các hoạt động chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật.

Nhiệm vụ:

- Điều trị, chăm sóc, hướng dẫn và tham vấn sau phẫu thuật, mổ cấp cứu phụ khoa, các bệnh hậu phẫu, hậu sản dưới 6 tuần nhập viện lại hay từ tuyến tỉnh chuyển lên.

- Thực hiện chăm sóc bảo đảm dinh dưỡng cho các đối tượng đặc biệt: tiền sản giật, tiểu đường (phối hợp với khoa Dinh dưỡng). Đảm bảo sử dụng thuốc đúng, đủ chỉ định cho các đối tượng. Chăm sóc trẻ và bà mẹ nhiễm HIV, cung cấp tham vấn cho các đối tượng nhiễm HIV (bệnh phụ khoa, hậu phẫu và hậu sản) và giới thiệu chuyển tuyến.

- Thực hiện các quy định của Bệnh viện, quy trình kỹ thuật nhằm chăm sóc tốt cho người bệnh, chăm sóc người bệnh toàn diện.

- Tham gia các phong trào thi đua do Bệnh viện và Công đoàn phát động.

- Tham gia nghiên cứu khoa học .

- Tham gia học tập chính trị, chuyên môn, ngoại ngữ  do Bệnh viện tổ chức.

- Tham gia công tác đào tạo (đào tạo cán bộ tư vấn HIV – kết hợp với Phòng chỉ đạo tuyến), tham gia chỉ đạo tuyến, tham gia công tác ngoại viện theo sự phân công của bệnh viện 

Slogan: NỤ CƯỜI CỦA BẠN, LÀ HẠNH PHÚC CỦA CHÚNG TÔI