banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
banner-dh-vuot-can-cung-me-01.jpg

03/11/2009

Khoa Nội soi

Chức năng:

Khoa Nội soi là nơi tiến hành các kỹ thuật, thủ thuật nội soi để chẩn đoán, điều trị bệnh bằng các phương tiện, máy đưa vào bên trong cơ thể người bệnh.

Nhiệm vụ:

- Thực hiện nhiệm vụ khám và điều trị bằng phẫu thuật Nội soi cho những trường hợp được chỉ định.

- Chăm sóc, hướng dẫn, tham vấn cho những bệnh nhân trước khi phẫu thuật.

- Chăm sóc, hướng dẫn, tham vấn cho bệnh nhân giai đoạn sau phẫu thuật.

- Công tác hỗ trợ với các khoa phòng trong Bệnh viện để thực hiện nhiệm vụ.

- Huấn luyện đào tạo theo chương trình của Bệnh viện cho tuyến dưới về Phẫu thuật Nội soi.

- Thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo tuyến.

- Thực hiện nghiên cứu khoa học về Phẫu  thuật Nội soi.

- Hướng dẫn, tham vấn về cách phòng chống bệnh.

- Hợp tác các chương trình quốc tế về Phẫu thuật Nội soi theo sự phân công của Bệnh viện.