20/07/2022

Hướng dẫn nhập viện SANH THƯỜNG

-> theo sơ đồ hình trên, cuộc sanh của mỗi sản phụ nhập viện và sanh được tóm tắt như sau:

NHẬP VIỆN -> chuyển đến KHOA SANH -> sau sanh chuyển đến KHOA HẬU SẢN -> XUẤT VIỆN

Một số trường hợp đặc biệt (có bệnh lý, thai chưa chuyển dạ thực sự, thai quá ngày....) và bác sĩ cho chỉ định nhập viện theo dõi, thì diễn tiến quá trình được tóm tắt như sau

NHẬP VIỆN -> chuyển đến Khoa SẢN A hoặc SẢN B -> KHOA SANH -> KHOA HẬU SẢN -> XUẤT VIỆN

1. Sanh tại Bệnh viện Từ Dũ có cần đăng ký trước?

Khi đi sanh tại BVTD bạn KHÔNG đăng ký trước.

Khi thấy có 1 trong các dấu hiệu sanh như: ra huyết (ra nhớt hồng), ra nước , đau bụng từng cơn. 

Bạn đến ngay CỔNG SỐ 1 – 284 Cống Quỳnh – Q.1 để được hướng dẫn khám và nhập viện.

Tất cả dịch vụ bạn mong muốn sẽ được hướng dẫn đăng ký khi nhập viện

2BVTD có những dịch vụ sanh thường nào?

Khi sanh thường tại BVTD bạn có thể lựa chọn 1 trong 3 dịch vụ sau:

1. Sanh dịch vụ thương gia (bấm vào video để xem review chi tiết)

2. Sanh dịch vụ gia đình (bấm vào video để xem review chi tiết)

3. Sanh dịch vụ (bấm vào video để xem review chi tiết)

Ngoài ra giai đoạn chuyển dạ tại khoa Sanh mẹ bầu có thể đăng ký thêm:

- Dịch vụ giảm đau sản khoa (đẻ không đau): 1.849.000đ

- Dịch vụ gội đầu tại giường: 50.000đ