banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

03/06/2024

Thư mời chào giá

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Từ Dũ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Từ Dũ.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Nguyễn Thúy Anh – Phòng Vật tư Thiết bị y tế.

Số điện thoại: 028 54042811 (Số nội bộ: 336).

Địa chỉ email: vttbyt.tudu@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp hoặc theo đường bưu điện tại địa chỉ: Phòng Vật tư Thiết bị y tế - Bệnh viện Từ Dũ, 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (Bản báo giá có đóng dấu, ký và ghi rõ họ tên).

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ, ngày 03/6/2024 đến trước 16 giờ ngày     13/6/2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 13/6/2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục dịch vụ bảo trì thiết bị y tế năm 2024 - 2025:

Chào giá dịch vụ bảo trì cho từng thiết bị y tế (Tên thiết bị, Model; Hãng sản xuất…), số lần bảo trì do đơn vị đề xuất theo khuyến cáo của Hãng sản xuất, chi tiết đính kèm Phụ lục 1.

2.   Mẫu thư chào giá: (giá chào phải bao gồm toàn bộ chi phí: vận chuyển, lắp đặt, thuế …..):

Đính kèm Phụ lục 2.

3.   Hồ sơ báo giá gồm các tài liệu sau:

- Biên bản khảo sát tình trạng thiết bị y tế cần bảo trì (nếu có);

- Bản báo giá theo mẫu Phụ lục 2;

- Bảng Liệt kê Nội dung chi tiết công việc bảo trì theo đúng quy định của nhà sản xuất cho từng chủng loại thiết bị tham gia bảo trì;

- Giấy phép đăng ký kinh doanh, tài liệu chứng minh đủ điều kiện thực hiện dịch vụ bảo trì thiết bị y tế (nếu có);

- Giấy xác nhận ủy quyền của nhà sản xuất hoặc đại lý được ủy quyền hợp pháp tại Việt Nam hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương (nếu có);

- Chuyên viên thực hiện bảo trì có chứng nhận đào tạo của Hãng sản xuất hoặc đại diện của nhà sản xuất về chủng loại thiết bị y tế mà đơn vị thực hiện bảo trì (nếu có);

- Hợp đồng, hóa đơn sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng các thiết bị y tế có tính chất tương tự (nếu có).

4.   Địa điểm thục hiện bảo trì:

Bệnh viện Từ Dũ, 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

5.   Các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

Tạm ứng: Không

Thanh toán: bằng chuyển khoản trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ chứng từ thanh toán hợp lệ