banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

02/07/2024

Thư mời chào giá

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Từ Dũ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Từ Dũ.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Phạm Văn Trung – Phòng Vật tư Thiết bị y tế.

Số điện thoại: 028 54042811 (Số nội bộ: 336).

Địa chỉ email: vttbyt.tudu@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp hoặc theo đường bưu điện tại địa chỉ: Phòng Vật tư Thiết bị y tế - Bệnh viện Từ Dũ, 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (Bản báo giá có đóng dấu, ký và ghi rõ họ tên).

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ, ngày 02/07/2024 đến trước 16 giờ ngày 12/07/2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 12/07/2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị):

STT

Danh mục thiết bị

Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật

Số lượng / Khối lượng

Đơn vị tính

1

Giỏ đựng mẫu cho rotor của máy ly tâm lạnh Eppendorf 5702R

Giỏ đựng mẫu cho rotor của máy ly tâm lạnh Eppendorf 5702R gồm:

- Giỏ (Bucket) đựng ống nghiệm 06 vị trí, mã Bucket 5702712000: 04 cái

- Adapter cho ống nghiệm 10 mL: 04 cái

01

Bộ

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp dặt, bảo quản và bảo hành thiết bị y tế, thời gian giao hàng dự kiến:

STT 

Danh mục thiết bị 

Yêu cầu về thời gian giao hàng

Yêu cầu về thời gian bảo hành

Địa điểm cung cấp, lắp đặt

1

Giỏ đựng mẫu cho rotor của máy ly tâm lạnh Eppendorf 5702R

≤ 30 ngày từ ngày xác nhận đặt hàng

≥ 06 tháng từ ngày nghiệm thu

Bệnh viện Từ Dũ

3. Các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

Tạm ứng: Không

Thanh toán: bằng chuyển khoản trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ chứng từ thanh toán hợp lệ

4. Các thông tin khác: Không