pregeu-pc-1440x164.jpg

14/02/2019

Khoa Ung bướu phụ khoa

Chức năng:

Khoa Ung thư phụ khoa có chức năng thực hiện công tác chăm sóc, điều trị người bệnh bị các bệnh về ung thư trong bệnh viện, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về tổ chức thực hiện các hoạt động chăm sóc người bệnh bị ung thư tại khoa.

Nhiệm vụ:

- Điều trị ung thư buồng trứng, bệnh lý tế bào nuôi, thai trứng.

- Điều trị bệnh lý tuyến vú và tham gia tầm soát ung thư vú.

- Phối hợp liên viện nhằm giải quyết triệt để các trường hợp nặng di căn nhiều nơi giai đoạn cuối.

- Điều trị hóa chất & điều trị tác dụng phụ hóa trị.

- Tham gia đầy đủ các công tác chuyên môn & ngoại viện do Bệnh viện giao.

- Tham gia nghiên cứu khoa học đào tạo các bác sĩ tuyến dưới.

- Tham gia và báo cáo thường niên các Hội nghị khoa học – Trung tâm Ung bướu, Hội nghị Việt – Pháp, Hội nghị Quốc tế về về các bệnh lý tế bào nuôi và Ung thư phụ khoa.

- Chăm sóc toàn diện cho tất cả bệnh nhân trong khoa, đặc biệt chăm sóc dinh dưỡng và giảm đau đối với bệnh nặng và bệnh ung thư giai đoạn cuối.