banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

Tư vấn khám hiếm muộn

Hỏi - 08/01/2018

Em muốn đăng khí khám hiếm muộn thì liên lạc đăng ký như thế nào bác sỉ

Trả lời

Chào bạn

Bạn vui lòng tham khảo link sau 

http://tudu.com.vn/vn/huong-dan-dich-vu/huong-dan/hiem-muon/qui-dinh-kham-va-dieu-tri-benh-nhan-hiem-muon/

Thân mến

CN. Lê Đào Minh Châu
P. Công nghệ thông tin