banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

Co nen lam Triple Test o tuan 16 khong khi da quyet dinh lam xet nghim dich oi o tuan 18/

Hỏi - 16/05/2011

Kinh gui ban Tu van Benh vien Tu Du,

Hien tai thai cua em duoc 16 tuan va bac sy co yeu cau em lam xet nghiem Triple Test. Em dang phan van vi khong biet minh co nhat thiet phai lam Triple Test khong khi da quyet dinh Xet nghiem Dich oi vao tuan thu 18 roi.

Truong hop benh ly cua em nhu sau:

1. Tuan 11, ket qua sieu am cho thay Do mo da gay la 3.4 mm

2. Ket qua Double Test cho thay Nguy co xet tren mau la binh thuong, nguy co ket hop voi Do mo da gay thuoc nhom Nguy co cao. Ty le 1/67

3. Em da quyet dinh KHONG lam Sinh thiet gai nhau o tuan nay vi co anh huong den Thai nhi va se thuc hien Xet nghiem Dich oi o tuan 18.

Tuy nhien, den tuan 16 bac si lai yeu cau em lam thuc hien Triple Test. Vay nho anh chi tu van giup em la em co nhat thiet phai la xet nghiem Triple Test o tuan 16 nay hay khong khi em da quyet dinh se lam xet nghiem dich  oi o tuan 18 roi.

Mong nhan duoc thu hoi am cua anh chi.

Em xin chanthanh cam on.

Trả lời
Chào em,

Nếu như em đã khám và tư vấn tại bệnh viện Từ Dũ, thì em nên quay trở lại phòng Chẩn đoán trước sinh - BV Từ Dũ để được tư vấn thêm. Còn nếu như em khám ở bên cơ sở bên ngoài thì  em nên làm theo hướng dẫn của bác sĩ.

BS. CKI. Đặng Thị Trân Hạnh
Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Từ Dũ