banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

Khám thai

Hỏi - 18/10/2016

Bác sỉ ơi cho em hỏi ...vợ em di khám ở phong y tế bác sỉ khám bảo là cớ 2 nhịp tim dâp. Rồi bảo là có thai ...vậy cho em hỏi khám mà thấy 2 nhịp tim đập là có thai hả bác sỉ

Trả lời

Chào bạn

Bạn nên đi siêu âm lại nhé

ThS. BS. Phan Thanh Bình
K. Chăm sóc trước sinh