13/01/2022

Hướng dẫn khai báo y tế bằng "PC-Covid"

⚡️⚡️⚡️Hướng dẫn KHAI BÁO Y TẾ bằng "PC-Covid" trước khi đến bệnh viện

Bước 1: Tải app PC-Covid Quốc gia

Bước 2: Đăng ký/ đăng nhập bằng số điện thoại

Bước 3: Chọn mục "Khai báo y tế" sau đó khai thông tin

Bước 4: Quét mã QR vào cổng của bệnh viện