banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

Chuyển địa điểm khám thai

Hỏi - 20/08/2016
Hiện em mang thai được 7 tuần và đang khám thai ở phòng khám đa khoa Ngọc Lan được 2 lần, lần 1 ngày 28/7/2016 em xét nghiệm máu biết mang thai, bác sĩ cho thuốc uống. 18/8/2916 em đi siêu âm thai và hẹn em 25/8/2016 sẽ siêu âm và xét nghiệm gì đó. Nay em muốn qua Từ Dũ để khám thai em cần mang sổ khám thai và giấy siêu âm nộp qua Từ Dũ khám được không ạ? Và 25/8/2016 em qua thẳng Từ Dũ khám được không bác sĩ? Em cảm ơn!
Trả lời
Chào bạn,

Bạn có thể khám tại bất cứ thời điểm nào và mang theo các kết quả đã khám trước đây thôi (để bác sĩ xem thôi, chứ không phải nộp).

Thân mến,

ThS. BS Phan Thanh Bình
Khoa Chăm sóc trước sinh - BV Từ Dũ