banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

23/03/2018

Đoàn BV Từ Dũ tổ chức Buổi tìm hiểu lịch sử về Đoàn nhân kỷ niệm 87 năm ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

CNHS. Lê Nguyễn Diệp Phương
P. Điều dưỡng 

- Thời gian: 17 & 23/3/2018
- Địa điểm: NH 241
- SL tham gia: 45