banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

02/03/2018

Đoàn thanh niên BV Từ tổ chức thăm hỏi, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng năm 2018

CNHS. Lê Nguyễn Diệp Phương
P. Điều dưỡng

Nhằm hưởng ứng tháng Thanh niên năm 2018, Đoàn BV Từ Dũ phối hợp với các Đoàn Bệnh viện thuộc cụm hoạt động số 1 tổ chức thực hiện thăm hỏi, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng năm 2018 (Mẹ Bùi Thị Kim, Mẹ Phạm Thị Tham, Mẹ Đặng Thị Thu)


- Thời gian: 2/3/2018
- Địa điểm: Củ Chi
- Số lượng tham gia : 02