banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

26/06/2009

Hơn 2.700 hội thi về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 

Đó là con số các hội thi đã được các cấp bộ Đoàn tổ chức qua hơn 2 năm  thực hiện Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo tấm  gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 

Với nội dung và hình thức đa dạng, phong phú, các cuộc thi đã thu hút hơn 2 triệu lượt đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia. 

Ở cấp chi đoàn, các câu  chuyện về Bác đã được đoàn viên kể trong các buổi sinh hoạt hàng tháng. Các bạn trẻ cũng đã cùng nhau thảo luận để có thể gắn bài học từ những câu chuyện đó vào việc rèn luyện đạo đức, tác phong hàng ngày. 

Tại nhiều tỉnh, thành  phố, các cuộc thi đã diễn ra với nhiều cách làm sáng tạo như: Bắc Ninh  tổ chức thi sân khấu hóa “Tuổi trẻ Bắc Ninh học tập và làm theo tấm  gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Phú Thọ tổ chức cuộc thi viết “Tuổi trẻ đất Tổ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” kết hợp với nêu  gương những người tốt, việc tốt. 

Bên cạnh các hội thi về  cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều tỉnh,  thành Đoàn đã kết hợp tổ chức thành công Hội thi Olympic các môn khoa  học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Nguồn Trung ương Đoàn, ĐCSVN