banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

09/11/2017

Tập huấn Phác đồ chăm sóc Kangaroo

Chi đoàn Sản 2 - Bệnh viện Từ Dũ tham gia tập huấn Phác đồ chăm sóc Kangaroo.

Thời gian: 13g00, ngày 6,7,8,9/11/2017
Địa điểm: hội trường 123 khu N

Nguồn: f/doan.bvtudu