banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

17/09/2009

Thanh niên Quảng Ninh làm theo lời Bác

Trong Di chúc của mình nói về đoàn viên thanh niên, Bác Hồ căn dặn:  “Đảng cần phải chăm lo, giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ  trở thành những người kế thừa xây dựng  chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa  “chuyên”.

Bồi dưỡng thế hệ cách  mạng cho muôn đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”.  Thực hiện Di chúc của Bác, hàng chục năm nay, các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội  trên địa bàn tỉnh nỗ lực phát động các phong trào thi đua, đi vào những  hoạt động thiết thực để rèn luyện, tu dưỡng, đào tạo những thế hệ trẻ  năng động, sáng tạo, đi đầu trong sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Các hoạt động của đoàn viên, thanh thiếu nhi Quảng Ninh ngày  càng đi vào chiều sâu, nhất là khi có cuộc vận động “Học tập và làm  theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được Đảng bộ tỉnh triển khai từ năm  2007.

Thực hiện Di chúc của  Bác về đào tạo thế hệ thanh niên vừa “hồng”, vừa “chuyên”, việc giáo dục lối sống, đạo đức, pháp luật cho thanh thiếu niên là một trong những nội dung được tổ chức Đoàn tiến hành thường xuyên, bằng cách phối  hợp với các sở, ban, ngành: Giáo dục, Tư pháp, LĐ-TB&XH, LĐLĐ, Phụ  nữ, Cựu chiến binh v.v.. để thực hiện. Đoàn Thanh niên còn tổ chức các buổi sinh hoạt chính trị trong thanh, thiếu niên trường học bằng cách  đẩy mạnh hoạt động tư vấn mùa thi, hướng nghiệp, đồng hành thắp sáng ước mơ tuổi trẻ, như: Mời các lãnh đạo, doanh nhân, tri thức thành danh về nói chuyện với thanh thiếu niên, trao quỹ tài năng trẻ, tuyên dương  những gương, nhân tố điển hình... Riêng trong 6 tháng đầu năm nay, Tỉnh  Đoàn đã tổ chức Hội trại tôn vinh 20 gương mặt tiêu biểu của thanh niên  trong thực hiện làm theo lời Bác dạy nhân Ngày Biên phòng toàn dân 3-3,  tuyên dương 40 tài năng trẻ cấp tỉnh, 10 gương mặt trẻ tiêu biểu Quảng  Ninh năm 2008. Nhân dịp 40 năm thực hiện Di chúc của Bác, vào thời điểm  này, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tổ chức chiếu bộ phim tài liệu: “Những  giờ phút cuối đời của Bác”, tổ chức tọa đàm thanh niên trao đổi nội  dung thực hiện Di chúc của Bác với chủ đề: “Bác Hồ với việc bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho muôn đời sau”. Từ  năm 2007, Tỉnh Đoàn đã ban hành  bộ tiêu chí đánh giá thực hiện và làm theo lời Bác Hồ dạy của thanh  thiếu nhi.  Bên cạnh đó, Đoàn còn đẩy mạnh các phong trào sáng tạo trẻ  để rèn luyện xây dựng một đội ngũ thanh niên năng động sáng tạo, góp  phần xây dựng quê hương đất nước. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2009, toàn Đoàn đã có trên 600 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đảm nhận hàng  ngàn công trình, phần việc thanh niên.

Để các phong trào không  mắc bệnh hình thức, không “đầu voi, đuôi chuột”, “đánh trống bỏ rùi” như lời Bác căn dặn, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh xác định xây dựng kế hoạch hoạt động phải trọng tâm, trọng điểm để thực hiện triệt  để, có hiệu quả. Bởi vậy các hoạt động, phong trào luôn được lựa chọn  kỹ, thiết thực, như: Tập trung vào giúp đỡ thanh niên trong giải quyết  việc làm bằng cách đẩy mạnh  chương trình vay vốn phát triển kinh tế  gia đình (năm 2006 số vốn thanh niên được vay để phát triển kinh tế là  6,7 tỷ đồng, năm 2008 đã lên tới 26,4 tỷ và 6 tháng đầu năm 2009 là  44,237 tỷ đồng); xây dựng trung tâm giới thiệu việc làm thanh niên trở  thành trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm kiểu mẫu của toàn quốc. Các hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội, Đội còn đi vào những vấn đề bức xúc của xã hội như: Thanh niên tham gia đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội, xây dựng nhà ở cho cựu thanh niên xung phong, bảo vệ môi trường, ngày thứ bảy tình nguyện...  Để góp phần nâng cao đời sống của nhân dân, Tỉnh Đoàn đang  thực hiện  đề án đưa 100 trí thức trẻ tình nguyện về xây dựng phát triển nông  thôn, miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2009-2013; giúp đỡ 1.000  trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đến nay đã thực hiện giúp đỡ được 403  em...

Nhằm phát huy sức mạnh  đoàn kết, mở rộng mặt trận tập hợp thanh niên, Đoàn thanh niên các cấp  thường xuyên nâng cao chất lượng cán bộ, đoàn viên, đổi mới các hình  thức sinh hoạt. Tỉnh Đoàn còn chỉ đạo các đơn vị thay đổi hình thức  tiếp cận thanh niên bằng cách tiến hành các hoạt động: Đồng hành với  thanh niên trong việc làm, tinh thần, kỹ năng, kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế, kỹ năng sống, nếp sống. Đến nay, số đoàn viên, hội viên của  tổ chức Đoàn và Hội Liên hiệp thanh niên chiếm khoảng 50% lực lượng  thanh niên trong toàn tỉnh. Từ năm 2006 đến nay, toàn tỉnh đã kết nạp  52.071 đoàn viên mới. Để góp phần “bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho muôn  đời sau”, các cấp bộ Đoàn tích cực rèn luyện lớp đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp. Từ năm 2006 đến nay, toàn Đoàn đã  giới thiệu 15.276 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó đã có 8.142 đoàn viên được kết nạp Đảng, chiếm tỷ lệ 70% trong tổng số đảng viên mới  được kết nạp trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Thực hiện tốt Di chúc của Bác đã góp phần đào tạo lớp thanh niên của tỉnh năng động, sáng tạo trong công tác, học tập, lao động. Đã xuất hiện ngày càng nhiều thanh  thiếu niên biết vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập, xung kích trong các hoạt động tình nguyện, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh.

Theo Trung ương Đoàn, TĐ Quảng Ninh