banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

23/06/2009

Xây dựng 58 "Tủ sách Bác Hồ"

 

Hưởng ứng Cuộc vận động "Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác" do  Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động, từ tháng 3-2007 đến nay, các cơ sở Đoàn trong tỉnh đã xây dựng 58 "Tủ sách Bác Hồ". 

Trung bình mỗi tủ sách có hơn 300 ấn phẩm, gồm: truyện, bài hát, phim, ảnh, tài liệu về tư tưởng Hồ Chí Minh, những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức của Bác... Để  đoàn viên thanh niên, thiếu nhi thuận lợi tìm hiểu thông tin, các tủ  sách đều được đặt ở nhà văn hoá, phòng làm việc của các đoàn thể cấp xã do cán bộ Đoàn địa phương quản lý.

Theo đánh giá của Tỉnh  Đoàn thanh niên, hầu hết các tủ sách đều thu hút đông đảo đoàn viên  thanh niên, nhất là cán bộ đoàn cơ sở, học sinh các trường học đến đọc,  tìm hiểu thông tin. 

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác. 

Theo Trung ương Đoàn, ĐT Bắc Giang