banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

16/06/2017

Kỹ thuật tiêm tĩnh mạch

I. MỤC ĐÍCH

Đưa thuốc vào cơ thể qua đường tiêm vào tĩnh mạch, thuốc sẽ được hấp thu nhanh và tác dụng toàn thân.

– Điều trị bệnh.

– Chẩn đoán bệnh.

– Phòng bệnh.

II. CHỈ ĐỊNH

– Cấp cứu cần có hiệu quả nhanh.

– Người bệnh không uống được hoặc không nuốt được.

– Thuốc có chỉ định điều trị qua đường tĩnh mạch.

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Phụ thuộc vào tình trạng người bệnh và y lệnh của bác sĩ.

IV. CHUẨN BỊ:

1. Dụng cụ

Dụng cụ vô khuẩn:

– Khay chữ nhật.

– Bơm, kim tiêm thích hợp.

– Kềm Kocher, ống cắm kềm.

– Gòn, gạc, hộp đựng gòn cồn.

Dụng cụ sạch và thuốc:

– Cồn 700 .

– Thuốc theo y lệnh.

– Hộp thuốc chống sốc.

– Bồn hạt đậu (túi nylon).

– Sổ thuốc (phiếu thuốc).

– Găng tay, dây garo.

Dụng cụ khác:

– Thùng đựng vật sắc nhọn.

– Thùng đựng chất thải.

2. Người bệnh:

   Thông báo và giải thích cho người bệnh và gia đình biết việc sắp làm giúp người bệnh yên tâm và hợp tác trong quá trình tiêm.

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

 1. Đặt người bệnh tư thế thích hợp, giải thích cho người bệnh.
 2. Thực hiện 5 đúng.
 3. Điều dưỡng đội nón, mang khẩu trang, rửa tay.
 4. Sát khuẩn đầu ống thuốc, bẻ đầu ống thuốc bằng gạc vô khuẩn (kiểm tra thuốc).
 5. Rút hết thuốc vào bơm tiêm.
 6. Bộc lộ vùng tiêm, chọn tĩnh mạch.
 7. Mang găng tay sạch.
 8. Buộc dây garo trên nơi tiêm khoảng 5cm.
 9. Sát khuẩn vị trí tiêm từ trong ra ngoài đường kính khoảng 5cm.
 10. Đuổi khí.
 11. Một tay căng da, một tay cầm bơm tiêm đâm kim chếch 300 so với mặt da, vào tĩnh mạch thấy máu trào ra (rút nòng bơm tiêm nếu cần).
 12. Tháo dây garo.
 13. Bơm thuốc từ từ, theo dõi vị trí tiêm và sắc mặt người bệnh.
 14. Khi tiêm hết thuốc, rút kim nhanh, sát khuẩn lại vùng tiêm, đặt gòn khô vô khuẩn lên nơi tiêm (nếu có chảy máu).
 15. Bỏ bơm kim tiêm vào hộp dựng vật sắc nhọn an toàn.
 16. Giúp người bệnh về tư thế thoải mái, theo dõi, dặn người bệnh những điều cần thiết.

17.  Thu dọn dụng cụ, tháo găng.
18.  Ghi hồ sơ.