banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

Xin Bac si tu van giup em

Hỏi - 17/07/2012
Em dang mang thai dung 7thang vua moi di sieu am ket qua nhu sau: VUNG KHOA SAT : SIEU AM SAN KHOA NGOI : DAU TIM THAI deu 140lan /phut BPD : 81mm DKNB : 65mm FL : 56mm CVB : 255MM UOC LUONG CAN NANG THAI NHI 1500G LUONG NUOC OI : binh thuong VI TRI NHAU BAM : mat sau day than BAT THUONG THAI NHI : vi tuoi thai lon nen han che khoa sat hinh thai hoc thai nhi . Xin Bac si tu van dum em vay be em co phat trien binh thuong ko, em thay ngang bung vay co nho ko vi em xem tren dien dan`nen hoi hoang mang . xin bac si tu van dum em .
Trả lời
Chào em

Em nên trình kết quả này cho bác sĩ khám thai để được tư vấn đầy đủ và cụ thể sau khi phối hợp các ghi nhận của cả quá trình  phát triển thai nhi trong sổ khám thai của em.

ThS. BS. Ngô Thị Yên
Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Từ Dũ