banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

Xét nghiệm trisomy

Hỏi - 15/04/2013
Em mang thai được 15- 16 tuần bác sĩ có cho làm xét nghiệm kiểm tra buoble test. Sau khi xét nghiệm kết quả : trisomy 21: 1:6094 trisomy 18: 1:269598 trisomy 13: 1:634648 Xin hỏi bác sĩ kết quả xét nghiệm của em như vậy có bất thường gì không ah
Trả lời

Kết quả của em như vậy là trong giới hạn bình thường.

Kết quả xét nghiệm double test giúp xác định nguy cơ bị hội chứng bất thường nhiễm sắc thể được khảo sát (21, 18, 13). Ví dụ, với kết quả của em về trisomy 21: nguy cơ thai nhi của em bị trisomy 21 là 1/6094, nghĩa là trong số 6094 phụ nữ mang bầu có những đặc điểm như em thì có khả năng 1 trường hợp thai nhi bị trisomy 21. Nguy cơ này là thấp.

Khi kết quả là 1/250 hoặc cao hơn thì nguy cơ này được xác định là giới hạn cao. Và như vậy cần được tư vấn để làm tiếp các xét nghiệm có chẩn đoán xác định.

ThS. BS. Ngô Thị Yên
Khoa Khám bệnh - BV Từ Dũ