banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

Khám thai 22 tuần tuổi

Hỏi - 17/04/2013
Chào bác sĩ.

Em được biết thai nhi 22 tuần là thời điểm vàng đi siêu âm để kiểm tra bất thường của thai nhi. Vậy bác sĩ vui lòng cho em hỏi là em nên đi siêu âm khi thai nhi được 22 tuần tính theo kì kinh cuối hay theo kết quả siêu âm lần khám gần nhất ạ vì kết quả siêu âm của em lần khám thai trước lệch 1 tuần so với tính theo kì kinh cuối?

Trả lời

Tuổi thai chính xác thường được tính từ ngày kinh cuối (nếu vòng kinh đều khoảng 28 ngày) hoặc tính từ siêu âm 3 tháng đầu (khi thai < 12 tuần). Khi siêu âm thai đã lớn mà tính tuổi thai thì không còn chính xác nữa. Do đó, em nên đi siêu âm theo tuổi thai tình từ ngày kinh cuối. Tùy theo kết quả, bác sĩ sẽ có lịch hẹn kiểm tra hợp lý.

ThS. BS. Ngô Thị Yên

Khoa Khám bệnh - BV Từ Dũ