banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

01/08/2023

Hội nghị sơ kết Đảng 6 tháng đầu năm 2023

CNHS. Đinh Thị Huyền Trang
P. Công tác xã hội

Thực hiện KH 69-HD/ĐU ngày 10/07/2023 của Đảng ủy Bệnh viện Từ Dũ về Kế hoạch tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Ngày 31/07/2023, Đảng ủy Bệnh viện Từ Dũ tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

Hội nghị vinh dự nhận được sự tham dự của Đ/c Phạm Đào Minh Tú – UV.BCH ĐB Sở Y tế, Chánh văn phòng Đảng ủy Sở Y tế.

Về phía bệnh viện, Hội nghị có sự tham dự của:

- Đồng chí Lê Quang Thanh- nguyên Bí thư Đảng ủy, Cố vấn Ban Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ.

- Đồng chí Trần Ngọc Hải, Đảng ủy viên, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ.

- Đồng Chí Hồng Công Danh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ.

- Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Hằng – UVTV Đảng ủy, Chủ tịch Công Đoàn Bệnh viện Từ Dũ.

- Đồng chí Phạm Thanh Hải, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ.

Và các đồng chí là Đảng ủy viên Đảng ủy Bệnh viện, các đồng chí là Cấp ủy Chi bộ trực thuộc, các đồng chí được nhận khen thưởng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 19/05/2022 –19/05/2023”; đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn; Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến Binh và các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ Bệnh viện Từ Dũ.

Hội nghị đã báo cáo Sơ kết công tác Xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng tháng cuối năm 2023 của Đảng ủy Bệnh viện Từ Dũ.

Tại Hội nghị cũng đã biểu dương khen thưởng các tập thể và các cá nhân tiêu biểu trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 19/05/2022 – 19/05/2023.